До уваги споживачів телекомунікаційних послуг!

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, виявила зростання кількості фактів виникнення радіозавад на мережах мобільних операторів, що призводить до значного зниження якості послуг зв’язку 3G, які отримують споживачі. Така ситуація виникла внаслідок використання окремими абонентами мереж фіксованого телефонного зв’язку не дозволених для застосування в Україні та Європі радіотелефонів DECT 6.0. Ці пристрої працюють в діапазоні частот 1920,0 МГц – 1930,0 МГц, що визначений державою для розвитку 3G-технології.

 

Комісія зазначає, що надання та отримання телекомунікаційних послуг регламентується законодавством України та передбачає відповідальність обох сторін, а саме, постачальників та отримувачів послуг. Так, відповідно до пунктів 1 та 3 частини першої статті 33 Закону України «Про телекомунікації» (далі – Закон) споживачі телекомунікаційних послуг зобов’язані дотримуватися Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України (далі – Правила), зокрема:

- використовувати кінцеве обладнання, що має документ про підтвердження відповідності;

- не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам.

Відповідно до підпункту 12 пункту 36 Правил споживачі зобов’язані повідомляти на запит оператора, провайдера тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання послуг. Водночас, згідно з пунктом 8 частини першої статті 38 Закону оператори телекомунікацій мають право на скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг споживачам, які порушують правила надання і отримання телекомунікаційних послуг, або на відключення кінцевого обладнання споживача, якщо воно не має виданого в установленому законодавством порядку документа про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, у порядку, визначеному цими Правилами.

Враховуючи викладене, НКРЗІ інформует абонентів про неприпустимість експлуатації радіотелефонів стандарту DECT 6.0 із застосуванням усіх можливих засобів та способів в межах законодавства, зокрема, попередження через засоби масового інформування, у виставлених рахунках за надані телекомунікаційні послуги, інформування з використанням автовідповідачів засобів автоматичного обслуговування споживачів тощо;

Комісія також наголошує, що споживачам послуг фіксованого телефонного зв’язку слід негайно припинити використання радіотелефонів стандарту DECT 6.0, оскільки їх дії підпадають під дію Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, відповідно до статті 148-1, здійснення дій, що призвели до зниження якості функціонування телекомунікаційних мереж, або самовільне (без відома оператора телекомунікацій) отримання телекомунікаційних послуг тягне за собою накладення штрафу в розмірі від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 680 грн.). Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, тягнуть за собою відшкодування збитків, завданих оператору, та накладення штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн.).